Nieuzasadnione wezwanie

W przypadku nieuzasadnionego wezwania np.:

  1. w przypadku, gdy klient nie jest właścicielem lokalu
  2. gdy zgłasza pastylkę na gwarancji, która działa bezproblemowo lub wystąpiło uszkodzenie mechaniczne
  3. nie stawienie się klienta na umówioną godzinę

naliczona zostanie opłata w wysokości 50 zł